• 09055432496-02144267204

لیست محصولات: سالنامه های وزیری و اروپائی

 1. صفحه 1
 2. صفحه 2

 1. سررسید وزیری کد ۱۰۲

  قیمت ویژه 32,000 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو لب گرد
  • طلا کوب و داغی
  • پلاک طلایی (۴×۲ cm)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 2. سررسید وزیری کد ۱۰۳

  قیمت ویژه 32,000 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  •  کاغذ سفید  ۷۰ گرم  اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد نرم کش دار
  • برچسب رنگی (۴×۴ cm)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.

  جزیات بیشتر
 3. سررسید وزیری کد ۱۰۴

  قیمت ویژه 32,000 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی۷۰
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد نرم اسفنجی کش‌دار
  • طلا کوب و داغی
  • پلاک طلایی (۲/۵ × ۰/۸ cm)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 4. سررسید وزیری کد ۱۰۵

  قیمت ویژه 37,000 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی۷۰
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترموی لب گرد نفیس 
  • چهار ضرب داغی 
  • پلاک طلایی (۲/۵ ×  ۲/۵ cm)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 5. سررسید وزیری کد ۱۰۶

  قیمت ویژه 37,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی۷۰
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد چرم یراق‌دار 
  • پلاک طلایی (۲/۵ ×  ۲/۵ cm)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 6. سررسید-وزیری-کد-۱۰۷

  قیمت ویژه 37,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی۷۰
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد فرانسوی پارچه ای 
  • همراه مولتی استایلر
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 7. سررسید اروپایی کد ۲۰۰

  قیمت ویژه 20,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • جلد چرم سه تکه
  • پلاک طلائی (۶ × ۲)
  • لبه کج
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 8. سررسید اروپایی کد ۲۰۱

  قیمت ویژه 26,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو پلاک دار
  • پلاک طلائی (۴/۵×۱/۳)
  • لبه کج
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 9. سررسید اروپایی کد ۲۰۲

  قیمت ویژه 28,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد نرم کشدار و پنجره ای
  • برچسب رنگی (۴×۴ )
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 10. سررسید اروپایی کد ۲۰۳

  قیمت ویژه 28,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد نرم اسفنجی
  • پلاک طلائی (۲/۵ × ۰/۸)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 11. سررسید اروپایی کد ۲۰۴

  قیمت ویژه 30,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد سخت
  • مولتی نقره ای
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 12. سررسید اروپایی کد ۲۰۵

  قیمت ویژه 30,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی (۲۲×۱۳)
  • کاغذ سفید ۷۰ گرم اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد نرم دو رو همراه با مولتی استایل
  • سالنامه و یادداشت
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 1. صفحه 1
 2. صفحه 2