• 09055432496-02144267204

لیست محصولات: ست های مدیریتی

 1. صفحه 1
 2. صفحه 2

 1. ست سنتی مدیریتی فیروزه K - 3000

  قیمت ویژه 248,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری سلفونی
  • دفتر تلفن وزیری سلفونی
  • تقویم رومیزی یادداشتی
  • اسپیکر طرح سنتی
  • خودکار فلزی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 2. ست سنتی مدیریتی گل و مرغ K - 3001

  قیمت ویژه 145,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • کیف پول پالتویی مدیریتی
  • جعبه لوکس
  • ست روان نویس و خودکار فلزی
  • جا کارتی

  جزیات بیشتر
 3. ست سنتی مدیریتی کاشی کاری K - 3002

  قیمت ویژه 98,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید سلفونی 12/5 × 17
  • یادداشت سلفونی 12/5 × 17
  • جعبه یادداشت رومیزی 10 × 10
  • کاغذ یادداشت 4 رنگ 10 × 10
  • تقویم رومیزی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 4. چرم پنج تکه K - 3003

  قیمت ویژه 169,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • کیف پول پالتویی مدیریتی
  • ست روان نویس و خودکار فلزی
  • جا کارتی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 5. چرم پنج تکه K - 3004

  قیمت ویژه 138,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • کیف پول پالتویی
  • جاسوئیچی
  • جاکارتی
  • خودکار فلزی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 6. چرم پنج تکه K - 3005

  قیمت ویژه 196,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • کیف پول پالتویی
  • جای ID کارت
  • خودکار فلزی
  • فلش مموری 16 GB
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 7. چرم مشکی پنج تکه K - 3006

  قیمت ویژه 168,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • کیف پول پالتویی
  • جای ID کارت
  • خودکار فلزی
  • فلش مموری 16 GB
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 8. چرم پوست ماری پنج تکه K - 3007

  قیمت ویژه 325,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید اروپایی ترمو
  • پاور بانک 5200 mAh
  • شارژر فندکی 2 پورت
  • خودکار فلزی
  • اسپیکر
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 9. پنج تکه فوم مشکی K - 3008

  قیمت ویژه 152,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • پاور بانک 2600 mAh
  • ست روان نویس و خودکار فلزی
  • جا کارتی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 10. چهار تکه ترمو K - 3009

  قیمت ویژه 198,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • اسپیکر
  • ست روان نویس و خودکار فلزی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 11. شش تکه ترمو K - 3010

  قیمت ویژه 288,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • پاور بانک 7800 mAh
  • فلش مموری 16 GB
  • کیف پول پالتویی
  • ست روان نویس و خودکار فلزی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 12. چهارتکه سفید طرح سنگ کد - 3011

  قیمت ویژه 198,000 تومان

  قیمت اصلی

  • سررسید وزیری ترمو
  • پاور بانک 7800 mAh
  • خودکار فلزی
  • جاسوئیچی
  • جعبه لوکس

  جزیات بیشتر
 1. صفحه 1
 2. صفحه 2